homeกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย
personperson_add
กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย

ผู้สอน
นาง วิภาภรณ์ สวยรูป
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3350

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชุมนุมคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)