กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ชุมนุมคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย