ผู้สอน
โกมล ศิริสมบูรณ์เวช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 23 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

3105-2008 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (2561)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33513

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับการเรียนรู้และส่งงาน ในวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2561