โปรแกรมตารางคำนวณ
ผู้สอน

นาย กิตติ์โภคิน ธนยศจินดารัชต์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
โปรแกรมตารางคำนวณ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33533

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

คำอธิบายชั้นเรียน

โปรแกรมตารางคำนวณ สูตร ฟังก์ชัน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.