ผู้สอน
นาง วนิดา เอราวรรณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การผลิตสื่อวีดีทัศน์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3355

สถานศึกษา

โรงเรียนปรางค์กู่


คำอธิบายชั้นเรียน

เนื่อหาวิชาเกี่ยวกับการสร้างงานวีดีโอจากโปรแกรม Ulead