homeวิชาสังคมวิทยาศาสนาสำหรับครู
person
วิชาสังคมวิทยาศาสนาสำหรับครู

ผู้สอน
พระ สำราญ พิมพันธ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาสังคมวิทยาศาสนาสำหรับครู

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3356

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักนักศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)