ผู้สอน
ดร. จักรีสิทธิ์ จินดาวงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

Computer-Based Learning in Physical Chemistry: Chemical Kinetics


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33599

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา


คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่น Microsoft Excel ช่วยในการเรียนการสอนวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์ เรื่องจลนศาสตร์เคมี