มัธยบมศึกษาปีที่ 1

นรินทร์ เกษสว่าง

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

การเจริญเติบโต