มัธยบมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย นรินทร์ เกษสว่าง

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม

การเจริญเติบโต