ผู้สอน
นาย สุธี ชีวพันธ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

PhysicsM4


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3360

สถานศึกษา

โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนวิชาฟิสิกส์ ในวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม จำนวน 1.5 หน่วยกิต  เรียนสัปดาห์ละ 3 คาบ  คือ วันอังคาร คาบ2  วันพุธ คาบ5 และวันศุกร์ คาบ5