ผู้สอน
ดร. จักรีสิทธิ์ จินดาวงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

Computer-Based Learning in Physical Chemistry: Simple Mixtures


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33603

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา


คำอธิบายชั้นเรียน

การนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่น  Microsoft Excel มาใช้ในการเรียนการสอนวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ ในเรื่องสารผสมอย่างง่าย