เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Computer-Based Learning in Physical Chemistry: Simple Mixtures

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่น  Microsoft Excel มาใช้ในการเรียนการสอนวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ ในเรื่องสารผสมอย่างง่าย