ผู้สอน
ดร. จักรีสิทธิ์ จินดาวงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

2/2561(AEC) 242251 ศัพท์วิทยาทางเคมี (Terminology in Chemistry): เคมีเชิงฟิสิกส์ (Physical Chemistry)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33618

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา


คำอธิบายชั้นเรียน

Terminology in Chemistry: Physical Chemistry