ผู้สอน
สิริรัตน์ แสนยงค์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 27 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วิชาสารปราบศัตรูพืชและการจัดการ 2561


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33626

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร


คำอธิบายชั้นเรียน

สารป้องกันกำจัดโรคพืช