home1544609A
person
1544609A

ผู้สอน
ผศ. เชาว์ เพ็ชรราช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
1544609A

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3367

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การนำเสนอสารภาษาไทย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)