homeความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
person
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

ผู้สอน
นาย อริยะ เพ็ชร์สาคร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3368

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชานี้เป็นวิชาที่สอนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอันเป็นการปูพื้นฐานให้กับนักศึกษากฎหมายทุกท่านให้เข้าใจกฎหมาย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)