homeความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
personperson_add
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

ผู้สอน
person
นาย อริยะ เพ็ชร์สาคร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3368

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชานี้เป็นวิชาที่สอนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอันเป็นการปูพื้นฐานให้กับนักศึกษากฎหมายทุกท่านให้เข้าใจกฎหมาย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)