เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชานี้เป็นวิชาที่สอนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอันเป็นการปูพื้นฐานให้กับนักศึกษากฎหมายทุกท่านให้เข้าใจกฎหมาย