ผู้สอน
Aj.Renuka Kunchamnan
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

36 60071.122 คอมฯธุรกิจ [การออกแบบส่วนเชื่อมต่อสำหรับผู้ใช้งาน MBC0503]


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33686

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

36 60071.122 คอมฯธุรกิจ [การออกแบบส่วนเชื่อมต่อสำหรับผู้ใช้งาน MBC0503]