homeการสร้าง Gifographic
personperson_add
การสร้าง Gifographic

ผู้สอน
person
สุธาทิพย์ เปี๊ยก
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การสร้าง Gifographic

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33691

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การสร้าง infographic ให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)