ผู้สอน
Aj.Renuka Kunchamnan
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

37 60064.121 การเงินการธนาคาร วิชา การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33699

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

60064.121 การเงินการธนาคาร