ผู้สอน
Aj.Renuka Kunchamnan
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

38 60060.122 บริหารทรัพย์ คอมพิวเตอร์กับชีวิต กลุ่มที่ N19


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33702

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

38 60060.122 บริหารทรัพย์ คอมพิวเตอร์กับชีวิต กลุ่มที่ N19