ผู้สอน
Wanchalerm Poldee
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

(BIS0601) การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ พ. บ่าย


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33721

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

-