ผู้สอน
น.ส. เบญจมาภรณ์ คงชนะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

GED4003 คอมพิวเตอร์กับชีวิต (ธุรกิจอาหาร)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33724

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

GED4003 คอมพิวเตอร์กับชีวิต (ชีววิทยา) N18