6101201 การประมวลผลข้อมูลและแฟ้มข้อมูล กลุ่ม 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

          ความหมาย วิวัฒนาการและหลักการประมวลผลข้อมูล  /  ชนิดและหน้าที่ของหน่วยความจำสำรอง  /  การประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ รหัสทางคอมพิวเตอร์ / ลักษณะโครงสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ   ความหมาย  ลักษณะและชนิดของแฟ้มข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล การค้นหาและการจัดการแฟ้มข้อมูล