เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

6103403 โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบห้องสมุด

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 

           ศึกษาเกี่ยวกับงานห้องสมุด ดัชนีรายชื่อหนังสือ ดัชนีผู้แต่ง ดัชนีหัวเรื่อง การจัดหมวดหมู่หนังสือ การยืม การส่งหนังสือ และระบบงานห้องสมุดต่างๆ ฝึกเขียนโปรแกรมและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเกี่ยวกับงานห้องสมุด