ผู้สอน
นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ภาษไทยกลุ่ม 1 ปรัชญาและการศึกษา 2/2561


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33747

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

ปรัชญาและการศึกษา