เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

English usage for social media 08

เกี่ยวกับชั้นเรียน

- การเขียนประโยคภาษาอังกฤษอย่างง่ายในสื่อสังคมออนไลน์ การตั้งและ การตอบกระทู้เป็นภาษาอังกฤษ การสนทนาภาษาอังกฤษ

- ออนไลน์ การแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ การเขียนหรือการตอบอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ