เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Empty

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

- การเขียนประโยคภาษาอังกฤษอย่างง่ายในสื่อสังคมออนไลน์ การตั้งและ การตอบกระทู้เป็นภาษาอังกฤษ การสนทนาภาษาอังกฤษ

- ออนไลน์ การแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ การเขียนหรือการตอบอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ