ผู้สอน
ซูรไฮมี อูเซ็ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

Empty


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33760

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


คำอธิบายชั้นเรียน

- การเขียนประโยคภาษาอังกฤษอย่างง่ายในสื่อสังคมออนไลน์ การตั้งและ การตอบกระทู้เป็นภาษาอังกฤษ การสนทนาภาษาอังกฤษ

- ออนไลน์ การแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ การเขียนหรือการตอบอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ