การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ N05
ผู้สอน

ปิยะบุษ ปลอดอักษร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ N05

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33761

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 2/2561


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.