ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง
ผู้สอน

kanitsorn boonrat

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 17 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33763

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

คำอธิบายชั้นเรียน

ปฏิบัติการเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้ากำลัง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.