homeมัธยมศึกษาปีที่ 3
person
มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้สอน
นาย วินัย วิลัยพิษ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3377

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

มัธยมศึกษาตอนต้น   ช่วงชั้นที่ 3


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)