ผู้สอน
ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ02(บัญชี)พฤหัส (เช้า)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33777

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


คำอธิบายชั้นเรียน

02 บัญชี