ผู้สอน
ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ธุรกิจระหว่างประเทศและการค้าชายแดน01 (อังคารบ่าย)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33778

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการ 01