เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

SPE1601 การศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ Sec16 (อ60 ค.บ.5.2)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ขอต้อนรับเข้าสู่วิชา SPE1601 การศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 2/2561


ClassStart ฉบับทดลองนี้ รับแอดเฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (SPE1601) เท่านั้น

*** ห้ามมิให้น.ศ.ผู้ใดที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ากลุ่มนี้เป็นอันขาด***

Section 16 เรียนวันจันทร์ เวลา 13.30-15.30 น. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561