ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรธร เลอศิลป์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

SPE1601 การศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ Sec16 (อ60 ค.บ.5.2)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33782

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คำอธิบายชั้นเรียน

ขอต้อนรับเข้าสู่วิชา SPE1601 การศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 2/2561


ClassStart ฉบับทดลองนี้ รับแอดเฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (SPE1601) เท่านั้น

*** ห้ามมิให้น.ศ.ผู้ใดที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ากลุ่มนี้เป็นอันขาด***

Section 16 เรียนวันจันทร์ เวลา 13.30-15.30 น. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561