เทคโนโลยี ป.6
ผู้สอน

ภานุชนารถ ร่างมณี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยี ป.6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33833

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี(โซเชี่ยลมีเดีย)ได้อย่างเหมาะสม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.