ผู้สอน
พีรพงษ์ หมื่นหลัก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วิชา โลกและดาราศาสตร์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33835

สถานศึกษา

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์


คำอธิบายชั้นเรียน

โลก