ผู้สอน
นางสาวพัฒน์นรี บุญยิ่งเรืองรอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

2/1-2-2561-เทคโนโลยีสารสนเทศ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33839

สถานศึกษา

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง


คำอธิบายชั้นเรียน

.