ผู้สอน
จตุภูมิ ภูมิบุญชู
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 21 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

กฎหมายสิทธิมนุษยชน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33870

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร


คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมายและปรัชญาของสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายไทย

Meaning and philosophy of human rights,protection of human rights by the United Nations,protection of human rights at the international and regional levels, protection of human rights under Thai law.