ผู้สอน
วรรัตน์ จงไกรจักร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 14 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

สถาปัตยกรรมไมโครคอมพิวเตอร์และเครื่องแม่ข่าย คพธ.601


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33873

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนสำหรับ คพธ.601