ผู้สอน
นิติพงษ์ ทนน้ำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

7361318 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปกก.591 (พฤ)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33878

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน


ตัวแบบธุรกิจของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีพื้นฐานและระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์ทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในระบบอินเทอร์เน็ต การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ให้ประสบผลสำเร็จ