ผู้สอน
วัชราวดี นิรุติธรรมธรา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 14 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ระบบฐานข้อมูล - ภ.คพธ.60


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33889

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล แบบจำลองระบบฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การนอร์มัลไลเซชั่น การออกแบบฐานข้อมูลด้วยวิธีแผนภาพอีอาร์ การฟื้นสภาพและควบคุมการทำงานร่วมกัน การรักษาความปลอดภัยและความคงสภาพ การใช้ภาษาเรียกค้นข้อมูล การประยุกต์ใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล