ผู้สอน
วรรัตน์ จงไกรจักร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวาน

ชื่อชั้นเรียน

การศึกษาวงจรและการซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ ภ.คพธ.581-582


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33891

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

การศึกษาวงจรและการซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ ภคพธ.581-582