homeการผลิตสื่อ
personperson_add
การผลิตสื่อ

ผู้สอน
นาง จารุนีย์ สิงห์ทองลา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การผลิตสื่อ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
339

สถานศึกษา
โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

สามารถผลิตสื่อประกอบการเรียนได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)