การสร้างงานมัลติมีเดีย
ผู้สอน

นางสาว กฤติยาณี ดวงแก้ว

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การสร้างงานมัลติมีเดีย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3392

สถานศึกษา
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์

คำอธิบายชั้นเรียน

การสร้างงานมัลติมีเดีย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.