ผู้สอน
ประศาสตร์ บุญสนอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

254341 วิธีการเชิงตัวเลข 2/61


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33923

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร


คำอธิบายชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยนเรศวร