ผู้สอน
Chattaporn Harabut
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล กลุ่มที่ 1 ปีการศึกษา 2561


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33936

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความหมายและลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล สัญชาติ สถานะของคนชาติและคนต่างด้าว การขัดกันแห่งกฎหมาย การดำเนินคดีที่มีองค์ประกอบพัวพันกับต่างประเทศ