ผู้สอน
นาย ชูชาติ โชติเสน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 (ม.1)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3394

สถานศึกษา

โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 (ม.1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1