ผู้สอน
ปัญญ์ชลี เต่าทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ศท 0033602 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้, กลุ่ม 3 พุธเช้า


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33940

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


คำอธิบายชั้นเรียน

ศท 0033602 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้, กลุ่ม 3 พุธเช้า