ผู้สอน
อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 2/61


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33956

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 2/61