ผู้สอน
อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 18 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ศท.0044019 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อคุณภาพชีวิต (จิตวิทยาแนะแนวและพลศึกษา) 2561


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33965

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อคุณภาพชีวิต