เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ผู้สอน

อาจารย์ กุลกนิษฐ์ ใจดี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก

คำอธิบายชั้นเรียน

เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.