ผู้สอน
นิติพงษ์ ทนน้ำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

7361318 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปกก.592, 593 (จ)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34052

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

ตัวแบบธุรกิจของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีพื้นฐานและระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์ทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในระบบอินเทอร์เน็ต การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ให้ประสบผลสำเร็จ