วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน 2/2561
ผู้สอน

นาย มูฮำมัดฟาเดล บราเฮ็ง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน 2/2561

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34080

สถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพเบตง

คำอธิบายชั้นเรียน

          ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับคุณสมบัติพื้นฐานไอซีออปแอมป์การทำงานของออปแอมป์ในวงจร Inverting/Non  Inverting Amplifier, Comparator, Differential Amplifier, Integrating amplifier และอื่นๆ การประยุกต์ใช้ไอซีสำเร็จรูปในงาน Dijital Multivibrator  flib-flop วงจรแสดงผลและวงจรขับ (Display/Driver) Timer, Regulator, Function  Generator, Phase locked loop กำเนิดสัญญาณเสียงดนตรีและอื่นๆ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.