ผู้สอน
วรรัตน์ จงไกรจักร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวานซืน

ชื่อชั้นเรียน

การศึกษาวงจรและการซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ คพธ.591


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34081

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

การศึกษาวงจรและการซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ คพธ.591