เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เครื่องรับโทรทัศน์ 2/2561

เกี่ยวกับชั้นเรียน

            ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการและมาตรฐานรับส่ง-สัญญาณโทรทัศน์ หลักการทำงานของกล้องถ่ายโทรทัศน์จอภาพแบบ CRT,LCD,Plasmaและแบบ LED การทำงานของวงจรภาคสัญญาณเสียง (Amp) ภาคสัญญาณสี (Chrominance Signal) ภาคสัญญาณส่องสว่าง(Luminance Signal) ภาคสัญญาณซิงค์ (Sync) ภาคการควบคุมการสแกน (Deflection) ภาคขยายสัญญาณภาพ (Video Amp)  ภาคเมทริกซ์ (matrix) ภาคจ่ายไฟฟ้า (Power Supply)  และวงจรที่เกี่ยวข้อง  การใช้เครื่องมือวัดทดสอบมาตรฐานสัญญาณโทรทัศน์  การปรับแสง  และการตรวจซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์  การบำรุงรักษาเครื่องรับโทรทัศน์แบบจอภาพ CRT จอภาพ LCD จอภาพ Plasmaและจอภาพ LED รวมทั้งการประมาณราคาเบื้องต้น